IB 04-2017

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 4, april 2017

 

Infectieziekte

Totaal

week

1–4

Totaal

week

5–8

Totaal

week

9–12

Totaal

t/m week

12; 2017

Totaal

t/m week

12; 2016

 

Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus ( MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus))

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

Groep B1

Difterie

0

0

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

68

58

64

190

225

 

Groep B2

Buiktyfus

2

1

0

3

4

Cholera

0

0

0

0

1

Hepatitis A

15

21

11

47

16

Hepatitis B Acuut

10

9

2

21

23

Hepatitis B Chronisch

62

79

49

190

264

Hepatitis C Acuut

3

3

2

8

11

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

32

40

32

104

57

Kinkhoest

294

253

185

732

1233

Mazelen

0

0

0

0

0

Paratyfus A

0

0

0

0

1

Paratyfus B

0

0

0

0

3

Paratyfus C

1

0

0

1

0

Rubella

0

0

0

0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie *

14

22

7

43

117

Shigellose

19

22

14

55

81

Voedselinfectie

2

1

1

4

4

 

Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

2

3

5

10

19

Botulisme

0

0

0

0

1

Brucellose

0

0

0

0

1

Chikungunya^

0

0

0

0

5

Dengue^

0

0

0

0

3

Gele koorts

0

0

1

1

0

Hantavirusinfectie

4

0

2

6

4

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2

1

5

5

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

7

4

1

12

10

Legionellose

24

12

10

46

68

Leptospirose

0

2

0

2

3

Listeriose

9

3

4

16

20

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

0

2

Malaria

15

16

3

34

59

Meningokokkenziekte

22

18

9

49

45

Psittacose

2

2

1

5

8

Q-koorts

2

0

0

2

2

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Klassiek

0

0

1

1

7

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) is sinds 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test. Deze test detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030–274 3166.