content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 5, mei 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week
5-8

Totaal

week
5-8

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week
16 (2013)

Totaal

t/m week
16 (2012)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

56

58

62

242

284

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

0

3

0

2

Cholera

0

0 0 0 0

Hepatitis A

9

8

10

30 

21

Hepatitis B acuut

22

8 12 53 59

Hepatitis B chronisch

97

103 

67

334

462

Hepatitis C acuut

4 18 22

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

29 33 

27

117

83

Kinkhoest

285 174 93 904  4462

Mazelen

7 9

5

22

4

Paratyfus A

1

2

0

5

6

Paratyfus B

0

0

0

1

1

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0

 1

1

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

45 29 

24

142

174

Shigellose

31

39 13  134

126

Voedselinfectie

5 0 13 16

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

16

18

10

51

233

Botulisme

0

 0

0

0

 0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

0

1

5

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2

1

6

8

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5

4

20

16

Legionellose

12

11

43

57

Leptospirose

2

0

0

4

3

Listeriose

4

2

16

9

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

2

1

Malaria

9 36 44

Meningokokkenziekte

17 8 11  55  42 

Psittacose

1

3

10

14 

Q-koorts

1

0

4

9

18

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

1

1

8

13

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

 0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.