ib mei 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 5, mei 2014

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week
16; 2014

Totaal

t/m week
16; 2013

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiƫs

0

0

0

1

0

Tuberculose

61

70

43

245 281
           

Groep B2

         

Buiktyfus

1

1

2 7

5

Cholera

0 0 0 0 0

Hepatitis A

4

0

0

6

31

Hepatitis B acuut

11 6 3 27 53

Hepatitis B chronisch

84 59 21

222

389

Hepatitis C acuut

11 1 1 17 20

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

17 9

3

41 118

Kinkhoest

317 245 108 1004 1123

Mazelen

20 32

9

99

24

Paratyfus A

1

0 1 2

8

Paratyfus B

0 0

1

2

1

Paratyfus C

0

0 0 0

0

Rubella

1

0 0 1

2

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

37 22

10

97

169

Shigellose

19 24 6 66 143

Voedselinfectie

0 0 0 0 12
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

5

5

3

 23

65

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

0

0 0

0

3

Gele Koorts

0 0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

2

1

 4

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

1 0  5

6

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2 3 3 11 20

Legionellose

14 11 3

38

49

Leptospirose

0 1 0  1 4

Listeriose

3

4

1

18

19

RSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0  0 5

Malaria

12 6 8 39 45

Meningokokkenziekte

2 7 2 18 54

Psittacose

1

4

1

8

12

Q-koorts

0

2

0

2

9

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

2

9

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij deGGD leidend.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E. coli-infecties. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.