ib juni 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 6, juni 2014

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week 17-20

Totaal

t/m week
20; 2014

Totaal

t/m week
20; 2013

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

69

55

71

326 354
           

Groep B2

         

Buiktyfus

2

2

0 8

6

Cholera

0 0 0 0 0

Hepatitis A

2

0

1

9

38

Hepatitis B acuut

9 9 0 37 65

Hepatitis B chronisch

77 68 28

327

477

Hepatitis C acuut

2 3 1 21 23

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11 14

10

64 140

Kinkhoest

365 369 201 1643 1362

Mazelen

36 18 6

122

28

Paratyfus A

2

1 0 4

8

Paratyfus B

0 1

0

2

4

Paratyfus C

0

0 0 0

0

Rubella

0 0 0 1

2

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

26 21

26

143

221

Shigellose

28 13 14 95 174

Voedselinfectie

0 0 2 3 14
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

 0

0

Bof

7

4

1

27

80

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

0

0 0

0

3

Hantavirusinfectie

2

2

1

6

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

0 2 7

8

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3 4 2 15 21

Legionellose

13 7 8

53

65

Leptospirose

2 0 0 3 6

Listeriose

4

3

3

23

21

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0 0 5

Malaria

7 13 14 60 54

Meningokokkenziekte

11 5 2 27 61

Psittacose

5

4

3

15

18

Q-koorts

2

1

0

3

10

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

2

10

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds
meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. 


Bron: Osiris-AIZ.  Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32