content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 5, juni 2012

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week
9-12

Totaal

week
13-16

Totaal

week
17-20

Totaal

t/m week
20 (2012)

Totaal

t/m week
20 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

1

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

85

70

41

229

432

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1

0

0

3

7

Cholera

0

0

0

0

0

Hepatitis A

11

3

3

23

37

Hepatitis B acuut

13

17

3

60

92

Hepatitis C chronisch

104

84

47

467

781

Hepatitis C acuut

4

8

6

37

26

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

26

18

11

96

144

Kinkhoest

1063

1257

1153

5316

1396

Mazelen

0

1

1

2

37

Paratyfus A

2

2

1

7

1

Paratyfus B

0

1

0

2

10

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0

1

1

2

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

43

39

51

228

116

Shigellose

40

28

34

163

161

Voedselinfectie

2

5

0

15

17

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

48

71

42

270

415

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

0

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

1

0

4

2

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

4

1

10

11

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5

6

2

19

34

Legionellose

13

13

19

78

87

Leptospirose

1

0

2

7

9

Listeriose

1

2

4

14

31

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

1

6

Malaria

8

18

10

55

96

Meningokokkenziekte

11

13

6

48

52

Psittacose

1

5

2

15

55

Q-koorts

6

6

5

23

39

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

4

3

17

21

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum.

Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.