content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 7, september 2012

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week
21-24

Totaal

week
25-28

Totaal

week
29-32

Totaal

t/m week
32 (2012)

Totaal

t/m week
32 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

1

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

75

71

76

566

669

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

2

1

3

9

12

Cholera

1

0

2

3

2

Hepatitis A

4

6

6

39

52

Hepatitis B acuut

12

15

6

98

137

Hepatitis B chronisch

86

88

72

790

1160

Hepatitis C acuut

3

6

4

45

45

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

15

8

9

129

175

Kinkhoest

1557

1805

1327

10103

2994

Mazelen

3

2

3

10

52

Paratyfus A

0

3

6

16

5

Paratyfus B

0

0

3

5

16

Paratyfus C

0

0

1

1

0

Rubella

0

0

0

1

3

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie

85

89

93

494

307

Shigellose

52

36

62

312

287

Voedselinfectie

1

3

1

21

34

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

24

32

40

367

502

Botulisme

0

0

2

2

0

Brucellose

0

0

0

0

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

4

5

5

18

5

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

5

0

1

15

12

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3

4

2

28

42

Legionellose

14

39

33

165

213

Leptospirose

0

3

3

13

10

Listeriose

13

3

6

36

51

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

1

10

Malaria

14

10

21

99

162

Meningokokkenziekte

12

5

3

66

73

Psittacose

8

2

7

31

68

Q-koorts

11

14

12

58

71

Tetanus

0

0

0

1

6

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

3

0

21

26

Ziekte van Creutsfeldt-Jacob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum.
*Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer
laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.