content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 7, september 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 21-24

Totaal

week 24-28

Totaal

week 29-32

Totaal

t/m week
32 (2013)

Totaal

t/m week
32 (2012)

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus ( MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus))+

 

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

1

0

1

0

Groep B2

         

Buiktyfus

1

1

2 10

9

Cholera

0

0 0 0 3

Hepatitis A

1

5

2

46

40

Hepatitis B acuut

15

7 3 91 106

Hepatitis B chronisch

87

79

43

681

858

Hepatitis C acuut

7 2 6 38 45

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

17 6

11

174

129

Kinkhoest

190 133 64 1708 10257

Mazelen

152 533

321

1034

32

Paratyfus A

1

0

0

9

15

Paratyfus B

0 1

1

5

5

Paratyfus C

1

0

0

9

15

Rubella

1

49

6 58

1

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

58 76

59

407

503

Shigellose

25

31 23 254

314

Voedselinfectie

2 6 2 25 21
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

24

23

7

135

366

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

0

0

3

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

1

18

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

1 1 12

14

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

1

2

0 24

28

Legionellose

25

32 16

138

165

Leptospirose

2

2

2 12

13

Listeriose

6

8

4

39

38

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

1

0 7 2

Malaria

6 15 6 78 102

Meningokokkenziekte

5 9 3 77 71

Psittacose

8

4

2

32

30

Q-koorts

4

2

1

17

57

Tetanus

0

1

0

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

2

0

11

24

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.