content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 7, augustus 2014

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 21-24

Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

t/m week
32; 2014

Totaal

t/m week
32; 2013

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

1

Tuberculose

71

63

76

541 588
           

Groep B2

         

Buiktyfus

1

2

0 13

15

Cholera

0 0 1 1 0

Hepatitis A

4

4

1

17

48

Hepatitis B acuut

9 2 4 65 98

Hepatitis B chronisch

62 53 24

540

744

Hepatitis C acuut

3 2 4 33 39

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

7 13 5 98 171

Kinkhoest

671 502 212 3656 2064

Mazelen

1 0 1

130

1264

Paratyfus A

0

0 0 4 10

Paratyfus B

0 0

0

2

8

Paratyfus C

0

0 0 0

1

Rubella

0 1 0 2 57

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

55 56

48

325

462

Shigellose

15 20 9 157 275

Voedselinfectie

3 3 1 12 21
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

4

2

0

33

137

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

0

0 0

0

6

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

4

2

1

14

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

3 1 11

11

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3 1 0 19 24

Legionellose

32 26 27

143

138

Leptospirose

0 3 3 10 14

Listeriose

8

7

8

51

42

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0 0 5

Malaria

43 34 21 167 89

Meningokokkenziekte

6 2 6 44 81

Psittacose

3

4

0

23

35

Q-koorts

2

3

0

12

15

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

0

0

4

16

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infect0ieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds
meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. 


Bron: Osiris-AIZ.  Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.