content

Infectieziekten Bulletin: september 2015, jaargang 26, nummer 7

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 21-24

Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

t/m week
32; 2015

Totaal

t/m week
32; 2014

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

2

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

87 85 60 547 571
           

Groep B2

         

Buiktyfus

1

1 0 5 15

Cholera

0 0 0 0 2

Hepatitis A

 2

1

 2

27 26

Hepatitis B acuut

6 5 2 44 78

Hepatitis B chronisch

80 50 23 497 656

Hepatitis C acuut

3 4 1 35 38

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

19 11 6 124 106

Kinkhoest

547 407 107 3954 4940

Mazelen

0 3 0

 5

130

Paratyfus A

 0

0 2 4 4

Paratyfus B

0 1

 0

 8

3

Paratyfus C

0 0 0 1 0

Rubella

0 0 0 0 2

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

47 51 27 307

 412

Shigellose

31 26 3 159 198

Voedselinfectie

3 3 3 16 15
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0 0

Bof

19

8

2

67

36

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

0

1 0

2

0

Chikungunya^

0

0

0

0

0

Dengue^

0

0

0

0

0

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

0

3 21

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

2 0 7 11

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

4 3 0 22 21

Legionellose

21 29 19

147

198

Leptospirose

1 3 1 14 40

Listeriose

2

9

4

40

54

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0 1 1

Malaria

32 32 16 124 187

Meningokokkenziekte

5 5 1 49 48

Psittacose

4 5 1 28 25

Q-koorts

0

2

0 11 20

Tetanus

0

0

0

1

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0 0

0

4

14

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.


+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)

^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.