content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 8, oktober 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

t/m week
36 (2013)

Totaal

t/m week
36 (2012)

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

-

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

 0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

 0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

 0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

 0

 0

1

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

 0

 0

0

0

0

Pest

 0

 0

0

0

0

Rabiës 

 1

 0

0

1

0

Tuberculose

70

 71

52

586

614

 

 

 

 

 

 

Groep B2

         

Buiktyfus

1

6

9 23

13

Cholera

0 0 0 0 3

Hepatitis A

7

2

14

62

59

Hepatitis B acuut

8

8 4 101 114

Hepatitis B chronisch

84

75

62

784

947

Hepatitis C acuut

2 6 2 40 49

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6 11

7

181

140

Kinkhoest

201 205 153 2108 11594

Mazelen

543 516

326

1568

41

Paratyfus A

0

1

1

11

17

Paratyfus B

1 3

1

9

10

Paratyfus C

0

0

0

1

2

Rubella

48

5

0 57

1

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

83 85

113

561

519

Shigellose

33

41 36 311

430

Voedselinfectie

6 2 6 31 28
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

26

9

13

152

376

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

1 0

4

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

1

2

4

19

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

2 2 15

15

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2 0 0 24

30

Legionellose

32

25 52

200

190

Leptospirose

3

4

2 17

16

Listeriose

8

8

6

49

48

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

1

0

0 7 2

Malaria

18 7 15 98 136

Meningokokkenziekte

9 5 1 80 74

Psittacose

4

2

3

35

33

Q-koorts

1

0

0

15

62

Tetanus

1

0

0

1

1

Trichinose

0

0

0

 0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

 0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

2

0

0

 12

26

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

 0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.