ib oktober 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 8, oktober 2014

content

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

t/m week
36; 2014

Totaal

t/m week
36; 2013

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

2

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

1

1

1

Tuberculose

64

80 

50

600  647 
           

Groep B2

         

Buiktyfus

2

0

15 

24

Cholera

0 1 0

Hepatitis A

4

5

23 

64

Hepatitis B acuut

69  104 

Hepatitis B chronisch

71  49  28

616

827

Hepatitis C acuut

35  41 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

13  7 102  178 

Kinkhoest

660  633  315  4623 2358

Mazelen

0

130

1646 

Paratyfus A

0

0 11

Paratyfus B

0 0

1

3

12 

Paratyfus C

0

0 0 0

1

Rubella

1 0 0 2 57

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

63  84 

39

410 

594

Shigellose

23  27  16  197  325 

Voedselinfectie

3 2 14  27 
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

2

0

2

35 

151

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

0

0 0

0

6

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

2

1

17 

3

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

3

0 11

13

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

0 21  24

Legionellose

29  42

168

193 

Leptospirose

12  3 26  19 

Listeriose

8

8

60

48 

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0 0

Malaria

39  25  18 196 105 

Meningokokkenziekte

4 7 48  83 

Psittacose

0

26

40 

Q-koorts

3

1

0

13

15

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

0

0

5

19 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infect0ieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds
meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.


Bron: Osiris-AIZ. Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.