content

Infectieziekten Bulletin: oktober 2016, jaargang 27, nummer 8

 

Infectieziekte

Totaal

week

25–28

Totaal

week

29–32

Totaal

week

33–36

Totaal

t/m week

36; 2016

Totaal

t/m week

36; 2015

 

Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus ( MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus))

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

Groep B1

Difterie

0

0

0

1

3

Humane infectie met dierlijke influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

57

66

60

626

637

 

Groep B2

Buiktyfus

0

0

1

7

9

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

2

3

7

34

39

Hepatitis B Acuut

18

7

4

71

71

Hepatitis B Chronisch

61

54

42

622

675

Hepatitis C Acuut

3

3

0

25

49

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

9

7

7

138

138

Kinkhoest

437

339

208

3543

5142

Mazelen

0

0

2

2

7

Paratyfus A

2

0

1

6

4

Paratyfus B

1

5

1

17

13

Paratyfus C

0

0

0

0

2

Rubella

0

0

0

0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie *

57

47

27

396

529

Shigellose

27

40

52

276

291

Voedselinfectie

2

4

1

15

20

 

Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

4

0

2

50

73

Botulisme

0

0

0

1

0

Brucellose

0

0

0

2

5

Chikungunya^

0

0

0

8

24

Dengue^

0

1

0

4

25

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

3

1

1

19

6

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

0

1

12

9

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

0

2

0

24

24

Legionellose

64

55

35

309

296

Leptospirose

4

12

18

47

58

Listeriose

5

4

7

62

46

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

2

7

Malaria

25

12

18

161

203

Meningokokkenziekte

13

4

4

85

53

Psittacose

3

2

0

26

40

Q-koorts

0

0

0

4

14

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Klassiek

0

2

0

8

16

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)

^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030–274 3166.