ib februari 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 2, februari 2014

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

t/m week
4; 2014

Totaal

t/m week
4; 2013

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

0Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiƫs

0

0

0

1

0

Tuberculose

56

48

64

64

72
           

Groep B2

         

Buiktyfus

0

0

0 0

1

Cholera

0 0 0 0 0

Hepatitis A

10

1

1

1

4

Hepatitis B acuut

8 7 4 4 13

Hepatitis B chronisch

76 33

20

20

70

Hepatitis C acuut

4 5 0 0 3

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6 7

6

6 29

Kinkhoest

210 164 55 55 375

Mazelen

156 73

29

29

2

Paratyfus A

0

6 0 0

2

Paratyfus B

1 0

0

0

1

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0 0 0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

46 27

9

9

51

Shigellose

33 18 5 5

52

Voedselinfectie

2 1 0 0 1
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

12

7

6

6

7

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

0

0 0

0

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

0

0

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

0 1 1

1

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2 2 0 0

6

Legionellose

17 9 3

3

18

Leptospirose

1

0

0 0

2

Listeriose

3

3

6

6

8

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0 0 1

Malaria

18 12 6 6 21

Meningokokkenziekte

7 3 4 4 19

Psittacose

0

2

0

0

2

Q-koorts

1

0

0

0

4

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

0

5

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.