ib november 2017

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 9, november 2017

 

Infectieziekte

Totaal

week

29–32

Totaal

week

33–36

Totaal

week

37–40

Totaal

t/m week

40; 2017

Totaal

t/m week

40; 2016

 

Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus ( MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus))

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

Groep B1

Difterie

0

0

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

75

56

45

653

711

 

Groep B2

Buiktyfus

2

3

2

16

14

Cholera

0

0

0

0

1

Hepatitis A

31

35

28

296

55

Hepatitis B Acuut

3

6

7

85

88

Hepatitis B Chronisch

81

75

56

770

761

Hepatitis C Acuut

6

1

2

40

37

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

17

6

9

251

153

Kinkhoest

436

336

234

3940

4408

Mazelen

0

1

1

13

2

Paratyfus A

0

1

1

10

10

Paratyfus B

8

5

3

28

24

Paratyfus C

1

1

0

3

0

Rubella

0

0

0

0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie *

58

61

20

310

499

Shigellose

49

53

25

309

347

Voedselinfectie

2

1

7

24

18

 

Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

4

6

1

37

58

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

1

0

2

3

Chikungunya^

0

0

0

0

10

Dengue^

0

0

0

0

13

Gele koorts

0

0

0

1

0

Hantavirusinfectie

5

6

6

47

27

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

1

5

21

19

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

1

0

5

32

27

Legionellose

112

93

51

456

374

Leptospirose

15

14

7

50

82

Listeriose

11

6

13

83

79

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

3

5

Malaria

19

25

19

151

191

Meningokokkenziekte

13

15

7

148

107

Psittacose

4

4

0

38

47

Q-koorts

2

0

0

17

9

Tetanus

1

0

0

1

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Tularemie

0

0

0

1

2

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Klassiek

1

1

0

13

20

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Variant

0

0

0

0

0

Zika

0

0

0

7

1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) is sinds 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test. Deze test detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: S. Mooij, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030–274 2135.