content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 10, december 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

week 41-44

Totaal

t/m week 
44 (2013)

Totaal

t/m week 
44 (2012)

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

1

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

58 

62

61

757

867

           

Groep B2

         

Buiktyfus

0

0 24

18 

Cholera

0 0 0 0 3

Hepatitis A

15

18

14

95 

95

Hepatitis B acuut

4

4 112  143

Hepatitis B chronisch

77

72 

70

954

1149

Hepatitis C acuut

50  53

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

7 4

7

190 

158

Kinkhoest

273  233  89  2629        13544 

Mazelen

374  423 

345

2395

53

Paratyfus A

1

0

11 

24

Paratyfus B

4

1

14

17 

Paratyfus C

0

0

0

1

3

Rubella

0

0

0 57 

1

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

124  83

59

720 

809

Shigellose

48

26  42  393 

602

Voedselinfectie

1 1 34  41 
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

14

17

17

188 

399

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

0 0

5

2

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

0

0

4

20

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

16

20

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

0 0 0 24

35

Legionellose

54

60  24 

285

262

Leptospirose

3

2 25 

38

Listeriose

6

7

64

60 

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

1

1

1 11 3

Malaria

17  14 10  126  180 

Meningokokkenziekte

2 8 95  92 

Psittacose

5

3

2

43

38

Q-koorts

0

1

0

16

64

Tetanus

0

0

0

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

0

0

14

28

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 85 32.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.