ib decenber 2017

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 10, december 2017

 

Infectieziekte

Totaal

week

33–36

Totaal

week

37–40

Totaal

week

41–44

Totaal

t/m week

44; 2017

Totaal

t/m week

44; 2016

 

Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

Groep B1

Difterie

0

0

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

1

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

55

47

57

710

779

 

Groep B2

Buiktyfus

3

2

0

16

15

Cholera

0

0

0

0

1

Hepatitis A

35

33

21

323

70

Hepatitis B Acuut

6

8

6

94

92

Hepatitis B Chronisch

84

77

56

864

851

Hepatitis C Acuut

1

4

5

47

40

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6

9

8

259

160

Kinkhoest

354

291

170

4196

4803

Mazelen

1

2

1

15

2

Paratyfus A

1

1

1

11

11

Paratyfus B

5

3

0

28

25

Paratyfus C

1

0

0

3

0

Rubella

0

0

0

0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie *

63

25

22

339

545

Shigellose

56

32

38

358

391

Voedselinfectie

1

7

2

26

22

 

Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

6

1

1

38

62

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

1

0

0

2

3

Chikungunya^

0

0

0

0

10

Dengue^

0

0

0

0

13

Gele koorts

0

0

0

1

0

Hantavirusinfectie

6

5

2

49

30

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

5

3

24

25

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

0

5

1

32

33

Legionellose

101

56

16

486

408

Leptospirose

20

11

3

64

90

Listeriose

6

14

10

94

86

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

3

5

Malaria

25

21

17

170

216

Meningokokkenziekte

15

9

11

161

116

Psittacose

4

1

0

40

52

Q-koorts

0

0

0

17

13

Tetanus

0

0

0

1

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Tularemie

0

0

0

1

2

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Klassiek

1

0

0

13

22

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Variant

0

0

0

0

0

Zika

0

0

0

7

2

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) is sinds 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: S. Mooij, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030–274 2135.