content

Infectieziekten Bulletin: januari 2015, jaargang 26, nummer 1

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

t/m week
52; 2014

Totaal

t/m week
52; 2013

Groep A        

Middle East respiratory syndrome coronavirus ( MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

3

0

Pokken

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

         

Groep B1

       

Difterie

0

0

2

0

Humane infectie met dierlijk influenzavirus

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

Rabiës

0

0

1

1

Tuberculose

42 58 846 882
         

Groep B2

       

Buiktyfus

0 0 19

25

Cholera

1 0 2 0

Hepatitis A

18

6

95 109

Hepatitis B acuut

8 7 119 144

Hepatitis B chronisch

78 35 965 1147

Hepatitis C acuut

2 2 47 64

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11 18 147 203

Kinkhoest

570 373 8116 3494

Mazelen

0 0

135

2681

Paratyfus A

2 0 9 22

Paratyfus B

0

0

7

15

Paratyfus C

0 0 0 2

Rubella

0 0 2 57

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

42

30

715

847

Shigellose

24 13 351 470

Voedselinfectie

2 4 24 35
         

Groep C

       

Antrax

0

0

0 0

Bof

0

0

37

205

Botulisme

0

0

0 0

Brucellose

0 1

1

6

Cikungunya^

0

0

0

0

Dengue^

0

0

0

0

Gele koorts

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

1

34 4

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2 2 22

18

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5 3 37 28

Legionellose

7 10 343 310

Leptospirose

4 0 88 27

Listeriose

3

5

87

74

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

2

0 2 11

Malaria

17 9 267 166

Meningokokkenziekte

4 6 76 109

Psittacose

1 0

37

54

Q-koorts

1

1 22 20

Tetanus

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

11

27

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infect10ieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waari0n een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds
meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. Bron: Osiris-AIZ.
^Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St Eustatius en Saba)

Contactpersoon:A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 32 26