Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

t/m week
8; 2014

Totaal

t/m week
8; 2013

Groep A          

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

           

Groep B1

         

Difterie

0

0

0

0

0

0Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

0

Tuberculose

51

70

53

123 137
           

Groep B2

         

Buiktyfus

1

3

0 3

1

Cholera

0 0 0 0 0

Hepatitis A

1

2

2

4

13

Hepatitis B acuut

9 5 2 7 33

Hepatitis B chronisch

46 43

32

75

168

Hepatitis C acuut

5 3 5 8 7

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

7 11

8

19 59

Kinkhoest

263 227 86 313 683

Mazelen

74 37

11

48

8

Paratyfus A

9

0 0 0

3

Paratyfus B

0 0

0

0

1

Paratyfus C

0

0 0 0

0

Rubella

0

0 0 0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

35 25

12

37

97

Shigellose

21 16 8 24

84

Voedselinfectie

1 0 0 0  7
           

Groep C

         

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

6

9

2

11

23

Botulisme

0 0

0

0

0

Brucellose

0

0  0

0

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

1

0

1

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

2 1 3

3

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2 3 2 5

11

Legionellose

9 7 2

9

31

Leptospirose

0 0 0 0

4

Listeriose

3

10

1

11

12

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0 0 2

Malaria

13 12 7 19 28

Meningokokkenziekte

5 6 1 7 35

Psittacose

5

2

0

2

4

Q-koorts

1

0

0

0

5

Tetanus

0

0

0

0

0

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

1

0

1

6

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) leidend.

+ MERS-CoV werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E. coli-infecties. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.

Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.