content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 7, september 2012

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)).

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle β-lactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.


In tabel 1 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenland gerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.

 

Tabel 1: Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 32, 2012
 
 

2011

2012

Totaal aantal MRSA-isolaten 1838 1966

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

69 67

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

767 757

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

1071 1209

Aantal screeningsisolaten

1177 1313

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

651 609

Isolaten uit ander materiaal

10 44


Tabel 2: meest frequent gevonden spa-types tot en met week 32, 2012
 

 

 

2011

2012

Veegerelateerd (ST 398)

t011

492 494

 

t108

136 126

 

t034

68 64

Niet veegerelateerd

t002

132 122

 

t008

155 112

 

t1081

86 75

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales))

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE). Doel van de surveillance is het voorkomen van CPE in kaart brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen.

CPE-surveillance
 

Micro-organismen

Gen

Aantallen tot en met week 32, 2012

Klebsiella pneumonia

IMP imipenemase Japan (imipenemase Japan)

4

 

VIM Verona integron-encoded metallo beta lactamase (Verona integron-encoded metallo beta lactamase)

2

 

NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)

5

 

OXA Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase (Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase)-48

4

Enterobacter spp species (species)

VIM

1

 

NDM

1

 

OXA 48

2

Escherichia coli

NDM

3

 

OXA-48

3

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen (1)

  • A: serinecarbapenemasen KPC klebsiella pneumoniae carbapenemase (klebsiella pneumoniae carbapenemase) (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas
    NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

 

Contactpersoon:

A.P.J. Haenen | Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33