Tot en met week 20, 2013

content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 6, juni 2013

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 1 toont de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn door het RIVM.

Tabel 1 Overzicht CPE-isolaten t/m week 20

 

Micro-organismen

Gen

2012

2013

Klebsiella pneumonia

KPC klebsiella pneumoniae carbapenemase (klebsiella pneumoniae carbapenemase)

0

2

 

NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)

2

2

 

IMP imipenemase Japan (imipenemase Japan)

1

0

 

OXA Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase (Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase)-48

4

15

Klebsiella oxytoca VIM Verona integron-encoded metallo beta lactamase (Verona integron-encoded metallo beta lactamase)

0

1

Enterobacter spp species (species)

OXA-48

2

1

 

NDM

1

0

E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)

OXA-48

1

8

 

NDM 

1

5

 

Indeling van de gevonden carbapenemasen

 

Drie Amblerklassen (1)

  • A: serinecarbapenemasen KPC (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen IMP (imipenemase) VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

Literatuur

  1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

 

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)). Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle betalactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.
In tabel 2 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenlandgerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.
De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus- proteïne A (spa)-gen². Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 8 in 2013 en de aantallen daarvan in 2012.

Literatuur

  1. Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management.
    J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

 

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 20

 
 

2012

2013

Totaal aantal MRSA-isolaten  1193 1202

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

40 35

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

500 409

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

693 793

Aantal screeningsisolaten

803 768

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

362 427

Isolaten uit ander materiaal

28 7

* op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 20

 

 

 

2012

2013

Veegerelateerd (ST 398)

t011

319 265

 

t034

42 57

 

t108

90 52

Niet veegerelateerd

t008

59 102

 

t002

31 66

 

t1081

31 54

 

Contactpersoon: A.P.J. Haenen
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33