ib oktober 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 8, oktober 2014

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae ( CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 1 toont de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn door het RIVM.

Tabel 1 Overzicht CPE-isolaten t/m week 36

 

Micro-organismen

Gen

2013

2014

Klebsiella pneumonia

KPC klebsiella pneumoniae carbapenemase (klebsiella pneumoniae carbapenemase) 5

 

NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)

2

4

 

OXA Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase (Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase)-48

18

19

 

VIM Verona integron-encoded metallo beta lactamase (Verona integron-encoded metallo beta lactamase)

1

0

Klebsielle sp

VIM

0

1

Klebsiella oxytoca

VIM

1

0

Enterobacter spp species (species)

OXA-48 1

1

 

NDM

0

1

Escherichia-coli

OXA-48

12

5

  NDM 7 3

 

KPC

0

1

 

VIM

2

2

Providencia spp

NDM

0

1

Citrobacter spp

VIM

1

0

 

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen *

  • A: serinecarbapenemasen KPC (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen IMP imipenemase Japan (imipenemase Japan) (imipenemase) VIM (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas NDM (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

*R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus ( MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)). Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle betalactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.
In tabel 2 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenlandgerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.
De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus- proteïne A (spa)-gen*. Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 4 in 2014 en de aantallen daarvan in 2013.

*Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management. J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 30

 
 

2013

2014

Totaal aantal MRSA-isolaten 1903 2245 

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

57 57 

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

624 605 

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

1279 1571 

Aantal screeningsisolaten

1240 1448 

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

647 605

Isolaten uit ander materiaal

16 192 

* op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 30

 
   

2013

2014

Veegerelateerd (ST 398)

t011

449  421 
 

t034

100  90 
 

t108

86  62 

Niet-veegerelateerd

t008

207  164
 

t002

132  176 
 

t1081

131 139 

Contactpersoon: A.P.J. Haenen
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33