content

Infectieziekten Bulletin: februari 2015, jaargang 26, nummer 2

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 1 toont de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn door het RIVM.

Tabel 1 Overzicht CPE-isolaten t/m week 4

 

Micro-organismen

Gen

2014

2015

Klebsiella pneumonia

OXA Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase (Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase)-48 2 1

 

KPC klebsiella pneumoniae carbapenemase (klebsiella pneumoniae carbapenemase)

1

0

Klebsiella oxytoca

OXA-48

0

0

Escherichia-coli

IMP imipenemase Japan (imipenemase Japan)

0

1

Enterobacter spp species (species)

KPC

0

1

 

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen *

  • A: serinecarbapenemasen KPC (Klebsiella pneumoniae-carbapenemase)
  • B: metallocarbapenemasen IMP (imipenemase) VIM Verona integron-encoded metallo beta lactamase (Verona integron-encoded metallo beta lactamase) (Verona integron encoded metallo-ß-lactamas NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase) (New Dehli metallo-β-lactamase)
  • D: OXA-carbapenemasen OXA-48 (oxacillinehydrolyserende ß-lactamase)

*R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272.

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)). Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle betalactamantibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.
In tabel 2 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenlandgerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.
De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus- proteïne A (spa)-gen*. Op basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden spa-types te zien tot en met week 4 in 2014 en de aantallen daarvan in 2013.

*Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management. J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 4

 
 

2014

2015

Totaal aantal MRSA-isolaten 171 168

Aantal buitenland gerelateerde isolaten *

6 11

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398)

23 54

Aantal niet-veegerelateerde isolaten

148 114

Aantal screeningsisolaten

113 98

Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

47 45

Isolaten uit ander materiaal, of onbekend

11 25

* op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 4

 
   

2014

2015

Veegerelateerd (ST 398)

t011

25 27
 

t034

7 16
 

t108

3  5

Niet-veegerelateerd

t008

12  13
 

t002

9  17
 

t223

4  7

Contactpersoon: A.P.J. Haenen
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33