In onderstaand overzicht vindt u de nationale surveillancedata van MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) en CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)

content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 2, februari 2012

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus ( MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus))

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle beta-lactam antibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-destroybeleid te monitoren en te toetsen.

In tabel 1 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar tevens het aantal buitenland gerelateerde en veegerelateerde isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn voor screening.

De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met SPA-typering. Bij SPA-typering bepaalt men de DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus proteïne A-(SPA)gen. (2) Op basis van het SPA-type kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent gevonden SPA-types te zien tot en met week 4 in 2012 en de aantallen daarvan in 2011.

Literatuur

  1. Harmsen D., H. Claus, et al. “Typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel software for spa repeat determination and database management”
    J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.
Tabel 1 overzicht MRSA-isolaten week 1t/m4
 

 

2011

2012

Totaal aantal MRSA-isolaten

214

183

Aantal buitenlandgerelateerde isolaten (ST398)*

 3

 3

 Aantal veegerelateerde isolaten

 95

 83

 Aantal screeningsisolaten

 119

 100

 Isolaten uit mogelijk infectieus materiaal

 149

 126

 Isolaten uit ander materiaal

 64

 49

 

 1

 8

* Op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest ferquent gevonden SPA-types week 1 t/m 4
 

 

spatype

2011

2012

Veegerelateerd (ST398)

t011

66

40

 

 t108t034

 13

 18

 

 

 7

 8

 Niet-veegerelateerd

t002

 10

 14

 

 t008

 12

 9

 

 t019

 1

 5

 

 
 

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

In het het kader van de nationale CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)-surveillance zijn tot en met week 4/2012 nog geen carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) aangetoond. Het doel van de nationale surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart brengen. Het aantal CPE gevonden in 2011 bedraagt zoals vermeld in het vorige overzicht 27.

Contactpersoon: A.P.J. Haenen,
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33