In de RIVM-toolkits staat informatie waarmee verschillende organisaties hun publiek kunnen voorlichten over gezondheidsthema’s. De inhoud van de toolkits bestaat uit kant-en-klare voorlichtingsmaterialen of halffabricaten. De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 8, oktober 2013

Voorlichtingsmaterialen over hygiëne waren tot dusver moeilijk online te vinden. Daarom is een nieuwe toolkit Hygiëne opgesteld die per 1 oktober zal verschijnen op de website van het RIVM. Hierin zitten naast de bestaande voorlichtingsmaterialen, nieuwe materialen die zijn gemaakt naar aanleiding van een behoefteonderzoek onder de gebruikers. Nieuw zijn bijvoorbeeld 11 pictogrammen over hygiënehandelingen die in samenwerking met het Voedingscentrum zijn ontwikkeld en getest.

Film handen wassen: doe het goed en vaak

Handen wassen is één van de belangrijkste preventiemaatregelen in de infectieziektebestrijding. In de toolkit zijn hierover 2 filmpjes toegevoegd. Een film gaat in op het ‘waarom’ en ‘wanneer’ van handen wassen. De andere film toont de instructie voor de juiste manier van handen wassen.

Naar RIVM-toolkit Hygiëne