Een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meldt dat er bij een contactonderzoek in een gezin rondom een patiënt met shigellose bij toeval Giardiasis Lamblia wordt gevonden bij de moeder. Zij heeft geen klachten. De GGD heeft overlegd met de microbioloog maar zij komen er samen niet uit. Is het nodig om de moeder te behandelen?

content

Auteur(s): T. Oomen

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 4, april 2013

Wat is giardiasis?

Giardiasis is een besmettelijke darmontsteking. De oorzaak is de parasiet Giardia lamblia. Giardiasis komt voor bij mensen en (huis)dieren. Darmontsteking door deze parasiet komt in Nederland regelmatig voor, vooral bij kinderen. De parasiet zit in de ontlasting van mensen of (huis)dieren die besmet zijn. Besmetting vindt plaats door het drinken van, of zwemmen in besmet water, ook door het eten van besmet voedsel of direct van mens of dier. Lang niet alle mensen die besmet zijn worden ziek. Als iemand ziek wordt, gebeurt dat meestal 2 weken na de besmetting.

Is giardiasis te behandelen?

Hoewel de infectie in principe vanzelf overgaat, verdient het de voorkeur personen bij wie de infectie is aangetoond en die klachten hebben, te behandelen. Bij de keuze van de therapie wordt de voorkeur gegeven aan de nitro-imidazolverbinding metronidazol (Flagyl).

Geen klachten toch behandelen?

Er is geen aanwijzing voor giardiasis bij de andere gezinsleden, die immers ook zijn onderzocht in het contactonderzoek. Daarnaast is de persoonlijke hygiëne van een volwassen vrouw doorgaans goed, wat minder risico op verspreiding geeft. Ook bleek mevrouw niet werkzaam in de voedselbereiding of de zorg. Dat maakt dat vanuit volksgezondheidsperspectief er geen argumenten zijn voor behandeling in deze situatie. Er zijn echter ook geen bezwaren tegen behandeling. Als mevrouw het zelf wil kan ze behandeld worden.

Auteur

T. Oomen, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie

T. Oomen | ton.oomen@rivm.nl 

Literatuur