Tijdens deze workshop krijgt u informatie over de rol en taken van de klinisch genetici, respectievelijk de afdeling klinische genetica bij de screening. Ook is er aandacht voor de betrokkenheid van de kinderarts en de samenwerking met de klinisch geneticus. En uiteraard staan de sprekers stil bij de betekenis voor het kind en de ouders.

In de rechterkolom vindt u de presentaties van de sprekers:

  • Mw mevrouw (mevrouw). dr. Marieke Joosten, klinisch geneticus Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) Rotterdam
  • Mw. Hanka Meutgeert, directeur Volwassenen en Kinderen met een Stofwisselingsziekte, Zwolle
  • Mw. dr. Gepke Visser, kinderarts metabole ziekten, Wilhelmina Kinderziekenhuis UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht), Utrecht