Varkensgriep is een besmettelijke ziekte bij varkens. De ziekte komt op veel varkensbedrijven voor. Mensen die veel contact hebben met varkens, kunnen soms varkensgriep krijgen. De ziekte wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen (influenzavirussen). Het RIVM brengt die virussen in kaart. Dit geeft informatie over het voorkomen van varkensgriepvirussen bij varkens. Daarnaast helpt het om een eventuele besmetting van een mens met varkensgriep te begrijpen.

Samenwerking tussen 4 partijen

Dit onderzoek doet het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). Het RIVM werkt hierbij samen met Royal GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren), het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) en Wageningen Bioveterinary Research (onderdeel van Wageningen University & Research).

200 influenzavirussen van varkens onderzocht

In een jaar tijd worden 200 influenzavirussen van varkens onderzocht van verschillende bedrijven uit het hele land. Dit geeft een goed beeld van de soorten virussen die rondgaan onder varkens in Nederland. De virussen worden onderzocht in het laboratorium en vergeleken met influenzavirussen in mensen. Om genoeg monsters te verzamelen, neemt een aantal varkensdierenartsen monsters af bij varkens met luchtwegklachten. De varkensdierenartsen sturen deze monsters op om te onderzoeken op influenza.

Griepvirussen bij varkens laten zien

Het onderzoek moet laten zien welke soorten influenzavirussen nu bij varkens voorkomen. Ook kijken de onderzoekers of genetisch materiaal tussen verschillende soorten virussen wordt uitgewisseld. Bijvoorbeeld van varken naar varken, van varken naar mens of van mens naar varken. Verder kijken ze hoe ziekmakend verschillende virussen kunnen zijn. En of er een kans is dat medicijnen niet werken (resistentie).

Resultaten na de zomer van 2023

De resultaten worden na de zomer van 2023 verwacht. Tussentijdse resultaten worden gedeeld met de partners, deelnemende dierenartsen en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization )).