Varkensgriep is een besmettelijke ziekte bij varkens. De ziekte komt op veel varkensbedrijven voor. De ziekte wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen (influenzavirussen). Het RIVM brengt die virussen in kaart. Dit geeft informatie over het voorkomen van varkensgriepvirussen bij varkens. Daarnaast helpt het om een eventuele besmetting van een mens met varkensgriep te begrijpen.

Het pilot onderzoek is in 2022-2023 uitgevoerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Het RIVM werkte hierbij samen met Royal GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren), het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) en Wageningen Bioveterinary Research (onderdeel van Wageningen University & Research). Ook is nauw samengewerkt met varkensdierenartsen.

Resultaten van het pilot onderzoek

Tijdens het pilot onderzoek is een surveillancesysteem opgezet om griepvirussen die rondgaan bij varkens op Nederlandse varkensbedrijven te kunnen volgen. Dit systeem met bijbehorende database maakt het ook mogelijk om virussen bij varkens te vergelijken met griepvirussen bij mensen. In totaal zijn bij 90 varkenshouderijen monsters van varkens getest op griepvirussen die kunnen voorkomen bij zoogdieren, mensen en vogels. Dit geeft een goed beeld van welke griepvirussen bij varkens voorkomen. Ook is veel kennis verzameld over de erfelijke eigenschappen van de varkensgriepvirussen. Met deze informatie kan beter achterhaald worden waar het virus vandaan komt als mensen met varkensgriepvirus zijn besmet. Zo waren er tijdens de looptijd van het onderzoek twee mensen met varkensgriepvirus. Zij werden gevonden in de reguliere griepsurveillance bij mensen. Met de resultaten uit deze pilot en de bijbehorende database kon toen achterhaald worden waar deze virussen vandaan kwamen. 

De mensen die tijdens de looptijd van het onderzoek varkensgriep hadden, zijn weer beter. Van varkensgriep word je vaak niet heel ziek. De klachten zijn in het algemeen mild en gaan meestal vanzelf over. De kans dat je varkensgriep krijgt is klein. Mensen die veel contact hebben met varkens, kunnen soms varkensgriep krijgen.

Rapport pilot onderzoek 

Zie ook