Kernboodschap 

Er is onder zwangeren veel onwetendheid omtrent infectieziekten. Enerzijds leidt dit tot onnodige blootstelling, daar waar door eenvoudige gedragsregels besmetting kan worden voorkomen. Anderzijds leidt onvoldoende kennis tot onzekerheid en het nemen van verkeerde of overbodige maatregelen. De kernboodschap is:

Zwanger? Sommige infecties kunnen nare gevolgen hebben voor uzelf en uw ongeboren kind. Een paar eenvoudige leefregels helpen om infecties te voorkomen, bijvoorbeeld goed uw handen wassen, geen rauw vlees eten en niet zelf de kattenbak verschonen. Zo zorgt u goed voor uzelf en uw kind.

 

U teft hier eenvoudig te downloaden materiaal aan dat u op verschillende manieren kunt gebruiken. De basis van de informatie is een lijst met vragen en antwoorden. Naast de lijst met vragen en antwoorden treft u onder andere een folder, een nieuwsbericht en afbeeldingen aan. Een deel van het materiaal is al opgemaakt; u hoeft slechts de adresgegevens en het logo van de eigen organisatie toe te voegen. Bovendien bevordert het gebruik van de aangeboden formats de consistentie en herkenbaarheid van de publiekscommunicatie over zwangerschap en infecties.

Doelgroep 

Deze materialen zijn gericht op professionals die werken op het gebied van publiekscommunicatie over gezondheid: verloskundigenpraktijken, de afdelingen obstetrie van de ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en de professionals bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en. Naast deze primaire doelgroep staat het andere intermediairs vrij om gebruik te maken van de materialen, bijvoorbeeld apotheken, ziekenhuizen en bedrijfsartsen.
Met behulp van de verschillende elementen kan voorlichtingsmateriaal samengesteld worden voor eigen publieksdoelgroepen en gezondheidsbevorderaars (in de regio). Bij de implementatie is het zinvol om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande samenwerkingsrelaties met intermediairs. De brochure met vragen en antwoorden is ook beschikbaar in het Turks en Arabisch.

Samenstelling

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentre for Infectious Disease Control) ondersteunt en stroomlijnt de publiekscommunicatie over infectieziekten. Zo kan iedereen gebruikmaken van dezelfde, breed gedragen basisinformatie. Met een kleine inspanning zijn tal van communicatiemiddelen op maat samen te stellen.
Het materiaal is zorgvuldig samengesteld op grond van de beschikbare wetenschappelijke inzichten, de wensen van beoogde gebruikers en de behoeften onder het publiek.
Intermediairs die geen gebruik willen maken van de opgemaakte middelen, kunnen de andere materialen (platte teksten, illustraties) eenvoudig in een eigen vormgeving en huisstijl gieten. Zo kan iedereen een communicatiepakket met eigen signatuur samenstellen.

Voorwaarden voor gebruik

Alle producten zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. Eén van de onderstaande disclaimers moet echter wel vermeld worden. De lange disclaimer heeft de voorkeur. Bovendien moeten producten integraal gebruikt worden. Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiertoe contact opnemen met toolkits@rivm.nl.

Disclaimer lang

'Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte publieksinformatie. Dit doet het RIVM in nauwe samenwerking met de vakgroep voor Publiekscommunicatie over Infectieziekten, en deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Disclaimer kort

'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Tips en suggesties

De communicatie over zwangerschap en infecties geeft het beste resultaat als u verbindende elementen opneemt in de verschillende uitingen. Op die manier zorgt u er niet alleen voor dat u verschillende doelgroepen bereikt, er ontstaat ook herkenning en samenhang: 1+1=3.
De verbindende elementen in deze campagne zijn:

 • De slogan: Veilig in verwachting.
 • De campagnefoto en het logo.
 • De kernboodschap: zie boven.
 • Het beeldmateriaal.

Werkgroep


Het materiaal Zwangerschap & Infecties is tot stand gekomen in samenwerking met:

 •     F. Abbink, programmacoördinator PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie , Centrum voor Bevolkingsonderzoek, RIVM
 •     J. van Balen, huisarts, wetenschappelijk medewerker, NHGNederlands Huisartsen Genootschap
 •     E. van Leeuwen, gynaecoloog, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam (NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)
 •     E.P.M. van Elzakker, arts-microbioloog, HagaZiekenhuis (NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)
 •     A.D.J. van der Geest-Blankert, bedrijfsarts, Arbo- en Milieudienst RU/UMCUniversitair Medisch Centrum Nijmegen (NVABWetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen)
 •     M.J. Groot Zevert, sociaal verpleegkundige, GGD Gelre-IJssel
 •     N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Erasmus MCErasmus University Medical Center-Sophia (NVKNederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde)
 •     J.A.R. van den Hoek, arts infectieziektebestrijding/epidemioloog, hoofd afdeling Infectieziekten, GGD Amsterdam (LOILandelijk Overleg Infectieziekten)
 •     M.A.C. Karskens,O&GObstetrie en Gynaecologie verpleegkundige, Ziekenhuis Bronovo (V&VNVerpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie)
 •     L.M. Kortbeek, arts-microbioloog, Laboratorium Infectieziekten en Screening, RIVM
 •     N. Snaphaan, klinisch verloskundige, in het UMCNUniversitair Medisch Centrum Nijmegen St. Radboud te Nijmegen (KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)
 •     T. Oomen, beleidsmedewerker, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM
 •     H. Ruijs, arts infectieziektebestrijding, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM
 •     M. Schoonheim, sociaal verpleegkundige, GGD Brabant-Zuidoost

Informanten:

 •     RIVM
 •     Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), KIZA: H.P.J. Stinis, bedrijfsarts.
 •     NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit/RIVM: O. Stenvers, zoönosedeskundige
 •     Voedingscentrum: W.P. van der Vossen-Wijmenga, kennisspecialist voedselveiligheid en kwaliteit

Reacties zijn welkom!

Het Centrum Infectieziektebestrijding stelt reacties op zeer op prijs. Ook aanvullingen zijn welkom. We willen bijvoorbeeld graag een link opnemen naar materiaal dat in de regio's ontwikkeld wordt.
U kunt reacties, aanvullingen of evaluatiegegevens versturen naar toolkits@rivm.nl

Meer informatie 

 •     Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (www.rivm.nl):
 •    informatie over vaccinaties voor uw kind: www.rijksvaccinatieprogramma.nl
 •    informatie over zwangerschapsscreening
 •    De GGD in uw regio. Als het adres niet onderaan deze pagina staat, kunt u het vinden via: www.ggd.nl
 •     De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen: www.knov.nl
 •     Het Nederlands Huisartsen Genootschap, voor informatie over ziekten en hun behandeling: www.nhg.org
 •     Het expertisecentrum voor hivhumaan immunodeficientievirus/aids en andere soaSeksueel overdraagbare aandoeningen's: www.soaaids.nl
 •     De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie:www.nvog.nl
 •     Stichting Werkgroep Infectie Preventie, voor richtlijnen over infectiepreventie in de gezondheidszorg: www.wip.nl
 •     Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid: www.kiza.nl
 •     Het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl > Eten en Gezondheid > Zwangerschap en Kind.
 •     De Voedsel- en Warenautoriteit (VWAVoedsel- en Waren Autoriteit) voor informatie over voedselveiligheid: www.nvwa.nl
 •     De Landelijke Coördinatie Reizigersadvisering voor informatie en adressen: www.lcr.nl
 •     De Samenwerkende Borstvoeding Organisaties (SBO): www.borstvoeding.nl