RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Congres over houtstook bij RIVM

Publicatiedatum: 23 mei 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Vandaag, vrijdag 23 mei, wordt bij het RIVM het congres ‘Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen’ gehouden. Vertegenwoordigers van de kachelbranche, (vertegenwoordigers van) burgers die klachten ervaren, milieuorganisaties en vertegenwoordigers van GGD-en verkennen mogelijkheden om problemen als gevolg van houtstook aan te pakken.

Centraal staat de vraag wat er moet gebeuren om nieuwe probleemsituaties te voorkomen en bestaande problemen op te lossen. Deelnemers spreken over de gezondheidseffecten van houtstook, mogelijkheden om hinder te voorkomen, de soorten kachels, het stookproces en de duurzaamheid van houtstook.

Platform

Het is zinvol met elkaar in contact te komen en blijven, en te zoeken naar oplossingen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het RIVM verkennen daarom de mogelijkheden om de ondersteuning van een platform door het RIVM te laten verzorgen.

Initiatiefnemers van het congres zijn VVM netwerk van milieuprofessionals, RIVM, Longfonds (voorheen Astma Fonds), Stichting Haard en Rookkanaal en de vereniging Partners voor Gezond Leefmilieu (PGL).

 

houtvuur

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Congres over houtstook bij RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu