RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kwaliteitseisen en het draaiboek herzien

Publicatiedatum: 06 april 2017
Wijzigingsdatum: 08 mei 2017

Met de invoering van de NIPT als eerste screeningstest zijn ook een aantal kwaliteitseisen en het draaiboek herzien.

Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en het SEO effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen. Raadpleeg de herziene kwaliteitseisen en het draaiboek online op de website van het RIVM.

 

Home / Documenten en publicaties / Kwaliteitseisen en het draaiboek herzien

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu