RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vrijdag 12 januari smog door fijnstof verwacht

Publicatiedatum: 11 januari 2018
Wijzigingsdatum: 12 januari 2018

Het RIVM verwacht vrijdag 12 januari 2018 smog door fijnstof. De hoogste concentraties zijn waarschijnlijk in de Randstad en het zuiden van Nederland. De luchtkwaliteit is dan “onvoldoende” en mogelijk lokaal “slecht”. Door het rustige weer verspreidt het stof zich nauwelijks en zullen de concentraties langzaam oplopen.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Verwachting voor het weekeinde 13 en 14 januari 2018

In het weekeinde zullen de concentraties langzaam dalen, maar kan de luchtkwaliteit lokaal nog “onvoldoende” zijn.

Informatie

Home / Documenten en publicaties / Vrijdag 12 januari smog door fijnstof verwacht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu