RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brochures over vaccinatie in de reformatorische gezindte

De academische werkplaats AMPHI heeft samen met de Nederlandse Patiënten Vereniging twee brochures ontwikkeld over vaccinatie in de reformatorische gezindte.

Eén brochure is gericht op reformatorische ouders, de andere op medewerkers in de jeugdgezondheidszorg. In de ouderbrochure staat informatie die reformatorische ouders kan helpen bij een weloverwogen besluitvorming over vaccinatie. Er komen onder andere drie dominees aan het woord die religieuze argumenten voor en tegen vaccinatie bespreken. In de brochure voor medische professionals staat achtergrondinformatie over de reformatorische gezindte en zijn adviezen opgenomen hoe u met deze ouders in gesprek kunt gaan om hen bij de besluitvorming over vaccinatie te ondersteunen. 


Beide brochures zijn te downloaden via http://www.academischewerkplaatsamphi.nl/ en http://www.npvzorg.nl/.

De brochures zijn ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek door Helma Ruijs (RIVM) naar
besluitvorming over vaccinatie in de reformatorische gezindte.

 

Brochure vaccinatie in de reformatorische gezindte voor jeugdgezondheidszorgBrochure voor ouders reformatorische gezindte over vaccinatie 


IB cover

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / April 2013 / Brochures over vaccinatie in de reformatorische gezindte

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu