RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging HPV-vaccinatieschema: 1 prik minder

Voortaan krijgen meisjes 2 vaccinaties tegen humaan papillomavirus (HPV) in plaats van 3. Uit onderzoek door de fabrikant GlaxoSmithKline is gebleken dat 2 vaccinaties met Cervarix even goede bescherming geven als 3, op voorwaarde dat meisjes de eerste vaccinatie krijgen voor hun 15e verjaardag, Voor meisjes van 15 jaar en ouder blijven 3 doses nodig.

Het is niet gebruikelijk om een wijziging in het RVP meteen in te voeren. Normaal gesproken wordt een ruime voorbereidingsperiode gehanteerd zodat RIVM en jeugd-gezondheidszorgorganisaties voldoende tijd hebben om de verandering voor te bereiden. Echter, bij een vermindering van prikken, en zeker als die verandering niet ruim tevoren is aangekondigd, kan het RIVM niet anders dan daar direct op inspelen. Het is niet wenselijk om meisjes 3 vaccinaties te geven nu bekend is dat 2 vaccinaties genoeg zijn.


Het nieuwe schema is sinds eind januari 2014 van kracht. Dat betekent dat dit nieuwe schema geldt voor:

  •  meisjes tot 15 jaar die vanaf eind januari 2014 starten met de HPV-vaccinatie;
  • meisjes tot 15 jaar die al een vaccinatie hebben gehad. De tweede vaccinatie wordt gegeven minimaal 5 maanden na de eerste vaccinatie;
  • meisjes die al 2 vaccinaties hebben gehad, mits de eerste voor de 15e verjaardag is gegeven en het interval tussen beide vaccinaties minimaal 5 maanden is.

Meer informatie

 
  • Aan de hand van een beslisschema kunt u bepalen of 2 of 3 vaccinaties nodig zijn.
  • Op rivm.nl/hpv kunt u alle informatie vinden, ook de bijsluiter.

Aankondiging HPV foto

IB cover

Download

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2014 / Wijziging HPV-vaccinatieschema: 1 prik minder

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu