RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe website voor Toolkit Publiekscommunicatie

Het RIVM heeft een nieuwe website voor de toolkit publiekscommunicatie gelanceerd. Op deze website biedt het RIVM in samenwerking met partnerorganisaties voorlichtingsmaterialen over leefstijl en gezondheid. Professionals én burgers kunnen gratis van deze informatie gebruik maken, de materialen downloaden of online gebruiken voor voorlichting.

Nieuw in de site

Deze website biedt meer mogelijkheden voor het aanbieden van beeldmateriaal en online middelen. Ook is de site responsive en beter te gebruiken met tablet of telefoon.

Overzicht onderwerpen

Er is een breed spectrum aan onderwerpen in de toolkit. Er zijn in totaal 23 onderwerpen. 11 Onderwerpen zijn gerelateerd aan infectieziektebestrijding waaronder hoofdluis, teken en lyme en hygiëne.

Voor wie

De toolkits zijn bedoeld voor iedereen die voorlichting wil geven over ziekte en zorg zoals GGD’en, jeugdgezondheidsorganisaties, scholen of apotheken. De informatie in de toolkit wordt samengesteld door een multidisciplinaire werkgroep van professionals onder coördinatie van het RIVM.

De toolkits zijn te vinden op http://rivmtoolkit.nl

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Oktober 2015 / Nieuwe website voor Toolkit Publiekscommunicatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu