RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2016

Meldingen Wet publieke gezondheidTotaal

week 45-48

Totaal

week 49-53

Totaal

week 1-4

Totaal

t/m week

4; 2016

Totaal

t/m week

4; 2015

Groep A

       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)+

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

       

Groep B1 

 

Difterie

0

1

1

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

66 76

77 77 47
 

Groep B2

   

Buiktyfus

0

1

0

0

2

Cholera

0

0

0

0

0

Hepatitis A

17

5

5

5

6

Hepatitis B acuut

8

6

3

3

5

Hepatitis B chronisch

72

61

49

49

61

Hepatitis C acuut

4

2

3

3

3

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6

11

7

7

18

Kinkhoest

317

429

171

171

651

Mazelen

0

1

0

 0

0

Paratyfus A

0

0

0

0

1

Paratyfus B

2

2

 0

0

1

Paratyfus C

0

0

0

0

1

Rubella

0

0

0

0

0

STEC/enterohemorragische E. coli-infectie*

48

43

32

32

41

Shigellose

47

30

10

10

24

Voedselinfectie

2

2

2

2

1  

Groep C

 Antrax

0

0

0

0

0

Bof

2

1

3

3

1

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

2

0

0

0

Chikungunya^

0

0

0

0

24

Dengue^

0

0

0

0

18

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

1

0

0

1

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

4

0

2

2

2

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

4

5

2

2

3

Legionellose

16

11

16

16

21

Leptospirose

13

1

0

0

1

Listeriose

8

7

4

4

4

MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0

0

1

Malaria

25

39

19

19

8

Meningokokkenziekte

9

11

3

3

6

Psittacose

2

3

2

2

1

Q-koorts

2

1

0

0

0

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD' en

ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze

datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is

onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.

+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer

laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)

^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.

 

 

 

 

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2016 / Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu