Surveillance

Sinds 2011 voert het RIVM de nationale surveillance van carbapenemase producerende Enterobacteriaceae uit. Stammen die voldoen aan de criteria van de NvMM en mogelijk carbapenemase produceren, worden naar het RIVM gestuurd voor zowel fenotypische als genotypische bevestiging. Daarnaast worden via ISIS-AR gegevens verzameld.

Confirmatie

Van Enterobacteriaceae met een meropenem MIC >0,25 mg/L of een imipenem MIC >1 mg/L, moet de aanwezigheid van carbapenemases zowel fenotypisch als genotypisch bevestigd worden. U kunt dit nalezen in hoofdstuk 5.2 van de NvMM richtlijn HRMO: Laboratory detection of highly resistant microorganisms.

De microbiologische laboratoria kunnen de stammen naar het RIVM sturen (inzendgegevens staan in het diagnostisch vademecum). Aanvullende epidemiologische gegevens worden via OSIRIS opgevraagd en opgeslagen.

ISIS-AR

ISIS-AR is een surveillance systeem dat (geanonimiseerde) antibiotica resistentie gegevens verzamelt en analyseert. Ongeveer 30 laboratoria verspreid over Nederland nemen deel aan deze surveillance en dat geeft een goed beeld van de antibiotica resistentie situatie. De resistentie gegevens van onder andere de carbapenemase resistente Enterobacteriaceae worden verzameld.

Op de pagina 'surveillance van antibioticaresistentie' vindt u meer informatie over ISIS-AR.

Resultaten

De resultaten geven inzicht in het landelijke vóórkomen en mogelijke verspreiding van deze resistente micro-organismen. Tijdige terugkoppeling naar de inzenders geeft hen de mogelijkheid adequate infectiepreventie maatregelen te nemen.

De Nederlandse data worden regelmatig gepubliceerd in het Infectieziekten Bulletin.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu