Sinds 2011 voert het RIVM de nationale surveillance van carbapenemase producerende Enterobacteriaceae uit. Stammen die voldoen aan de criteria van de NvMM en mogelijk carbapenemase produceren, worden naar het RIVM gestuurd voor zowel fenotypische als genotypische bevestiging. Daarnaast worden via ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR gegevens verzameld.

Confirmatie

Van Enterobacteriaceae met een meropenem MIC Minimum inhibitory concentration (Minimum inhibitory concentration) >0,25 mg/L milligram per liter (milligram per liter) of een imipenem MIC >1 mg/L, moet de aanwezigheid van carbapenemases zowel fenotypisch als genotypisch bevestigd worden. U kunt dit nalezen in hoofdstuk 6.2 van de NvMM richtlijn Richtlijn Laboratoriumdetectie bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

De microbiologische laboratoria kunnen de stammen naar het RIVM sturen (inzendgegevens staan in het diagnostisch vademecum). Aanvullende epidemiologische gegevens worden via OSIRIS opgevraagd en opgeslagen.

ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR

ISIS-AR is een surveillance systeem dat (geanonimiseerde) antibiotica resistentie gegevens verzamelt en analyseert. Bijna alle medisch microbiologische laboratoria verspreid over Nederland nemen deel aan deze surveillance en dat geeft een goed beeld van de antibiotica resistentie situatie. De resistentie gegevens van onder andere de carbapenemase resistente Enterobacteriaceae worden verzameld.

Op de pagina 'surveillance van antibioticaresistentie' vindt u meer informatie over ISIS-AR.

Resultaten

De resultaten geven inzicht in het landelijke vóórkomen en mogelijke verspreiding van deze resistente micro-organismen. Tijdige terugkoppeling naar de inzenders geeft hen de mogelijkheid adequate infectiepreventie maatregelen te nemen.

De Nederlandse data worden regelmatig gepubliceerd in het Infectieziekten Bulletin.