Oppervlaktewater

Om de lozingen van GenX te kunnen beoordelen zijn er kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater nodig. De GenX-stoffen zijn relatief weinig giftig voor waterorganismen zelf, maar kunnen een probleem vormen als ze via vis in de voedselketen terecht komen.

Het RIVM heeft berekend hoeveel GenX er maximaal in vis zou mogen zitten als mensen die vis elke dag gedurende hun hele leven zouden eten. Deze hoeveelheid is ook veilig voor vogels en zoogdieren. Het is niet mogelijk om te berekenen wat een veilige GenX concentratie in oppervlakte water is waarbij de maximale GenX concentratie in vis niet wordt overschreden. Er is namelijk geen informatie bekend over de opname van GenX uit oppervlaktewater door vissen. De provincie Zuid-Holland heeft het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor veilig gebruik van de GenX-stoffen, in de meest recente vergunning om nader onderzoek gevraagd.

Home / Onderwerpen / G / GenX / Oppervlaktewater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu