Hiv

Hiv is de afkorting van Humaan Immunodeficiëntievirus; een virus dat de afweer bij mensen verzwakt. Hiv is overdraagbaar via seksueel contact en via bloedcontact. Hiv kan de ziekte aids veroorzaken.

Ziekteverschijnselen

Een persoon kan jaren geïnfecteerd zijn met hiv voordat de symptomen van aids beginnen. Aids wordt gekenmerkt door een opeenvolging van zogenoemde opportunistische infecties (infecties die alleen optreden bij mensen met een ernstig verminderde weerstand). Met de komst van nieuwe hiv-remmers kan het moment van aids steeds langer worden uitgesteld.

Hoe vaak komt het voor?

In 2017 werden bij de Centra Seksuele Gezondheid 286 nieuwe hiv-diagnoses gesteld, waarvan 89 procent bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Het percentage positieve testen bij MSM neemt nog steeds af: van 3,0 procent in 2008 naar 0,7 procent in 2017. Bij heteroseksuele mannen en vrouwen bleef dit percentage lager dan 0,1 procent (figuur 1).

HIV trends CSG 2008-2017

Figuur 1: Aantal testen en percentage positieve testen voor hiv over de periode 2008-2017 (Bron: Centra Seksuele Gezondheid)

In 2017 zijn 1.037 nieuwe personen met hiv bij de behandelcentra en de stichting hiv monitoring geregistreerd, een kleine daling ten opzichte van 2016. Op 31 december 2017 waren er in totaal 19.677 hiv-positieve personen geregistreerd bij de behandelcentra.

HIV trends behandelcentra 2008-2017
Figuur 2: Aantal hiv-patiënten (rechter as: cumulatief): naar diagnosejaar (roze) en jaar van registratie (blauw) (Bron: Stichting HIV Monitoring)

Zie voor meer informatie en bronvermelding de LCI richtlijn hivinfectie.

Home / Onderwerpen / H / Hiv

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu