Hier vindt u de meest recente soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) cijfers en rapportages van het RIVM.

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2022

In 2022 hebben meer mensen zich bij een Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG Centrum Seksuele Gezondheid (Centrum Seksuele Gezondheid)) laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)) dan in 2021. Het percentage dat een soa had (21 procent) was hoger dan in 2021. Mensen die via een partner een melding ontvingen voor een soa of zelf klachten hadden, hadden het vaakst een soa.

Bij CSG’s kunnen mensen met een grotere kans op soa, zich gratis laten testen. Sinds augustus 2019 bieden deze centra ook zorg aan mannen die seks hebben met mannen (MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen)) die een geneesmiddel krijgen dat hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) voorkomt (Pre-Expositie Profylaxe, PrEP pre-expositie profylaxisis (pre-expositie profylaxisis)). Deze groep wordt elke drie maanden getest op soa (MSM-PrEP pilot). In dit overzicht staat per soa aangegeven hoeveel testen en diagnoses er bij de CSG’s zijn geregistreerd. In 2022 waren er in totaal 164.715 consulten.

Chlamydia

In 2022 waren er 24.684 chlamydia-diagnoses, een stijging van 21 procent in vergelijking met 2021 (20.465). Het percentage vrouwen met chlamydia was in 2022 hoger dan in 2021: het steeg van 16,2 naar 17,9 procent. De percentages heteroseksuele mannen en MSM met chlamydia zijn licht gedaald naar respectievelijk 21,2 en 10,9 procent. Onder MSM-PrEP pilot is dit percentage gedaald van 10 procent in 2021 naar 9,4 procent in 2022.

Gonorroe

Het aantal diagnoses gonorroe (10.600) was hoger dan in 2021 (7.964), een stijging van 33 procent. De percentages vrouwen en heteroseksuele mannen met gonorroe zijn in 2022, na een lichte daling in 2021, sterk toegenomen naar respectievelijk 2,3 en 2,4 procent. Dit is het hoogste percentage onder vrouwen sinds 2013; de toename was vooral in de tweede helft van 2022 te zien. Het percentage onder MSM steeg van 12,4 procent in 2021 naar 12,8 procent in 2022. Onder MSM-PrEP pilot steeg het percentage van 9,2 procent in 2021 naar 9,8 procent in 2022. Er is geen antibioticaresistentie tegen het huidige ‘eerste keus’ antibioticum voor gonorroe (ceftriaxon) gemeld.

Syfilis

In 2022 was het aantal syfilis-diagnoses (1.574) hoger dan in 2022 (1.398). Het percentage MSM met syfilis was 2,3 procent in 2021, een lichte daling in vergelijking met 2021 (2,6 procent). Onder MSM-PrEP pilot was dit percentage stabiel op 1,7 procent in 2022. Het aantal diagnoses onder vrouwen en heteroseksuele mannen bleef in 2022 laag, voor beide groepen was dit 34.

Hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)

In 2022 kregen 144 personen een hiv-diagnose, iets meer dan in 2021 (138). Hiervan waren 103 diagnoses bij MSM en 10 diagnoses bij deelnemers aan de PrEP pilot. Het aantal diagnoses bij vrouwen was 11 en bij heteroseksuele mannen 8. Het aantal mensen met hiv dat in 2022 voor het eerst naar een hiv-behandelcentra kwam (‘in zorg’) was 997. Dat was 26 procent meer dan in 2021 (794).

PrEP

In de nationale PrEP pilot hebben 12.195 personen (97 procent MSM) een eerste PrEP-consult gehad, van wie 2.413 in 2022. Op 31 december 2022 had het PrEP pilot-programma naar schatting 8.558 deelnemers.Het percentage deelnemers met een soa was in 2022 18,1 procent.

Mpox

In mei 2022 zijn in Nederland de eerste gevallen van mpox (eerder bekend als apenpokken) gemeld. In totaal zijn dat jaar bij het RIVM 1.259 mpox-infecties gemeld, waarvan 92 procent onder MSM.


Thermometer seksuele gezondheid

   

   

 

Thermometer seksuele gezondheid april 2024