RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Scabiës

 

 

RAC-project: Extramurale scabiësbestrijding

Beschrijving

Dit project beoogt een kwaliteitsverbetering bij extramurale meldingen van scabiës. Het richt zich in eerste instantie op gewone scabiës en niet op scabiës crustosa omdat

die situatie het vaakst toepasbaar is.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2017

Producten

  • poster
  • coordinatiekaart
  • bijlage draaiboek in planning
   
 

RAC-project: Scabiës onder de loep

Beschrijving

De diagnostische mogelijkheden van scabies zijn beschreven. Ook is geinventariseerd hoe ketenpartners staan tegenover diagnostiek door de GGD.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Brabant -Zuidoost),  afgerond in 2016

Producten

   
 

RAC-project: Evaluatie scabiëstoolkit 

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2010

Producten

  • resultaat verwerkt in scabiësdraaiboek
  • IB-artikel
   
 

RAC-project:Toolkit scabies 

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2008

Producten

 
  • resultaat verwerkt in scabiësdraaiboek
   

 

 

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu