Feiten en cijfers over arbeidsongevallen

Wat is een arbeidsongeval? En over welke feiten en cijfers hebben we het als we de arbeidsongevallen in kaart brengen?

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens het uitoefenen van betaalde arbeid. Dat kan zijn in een bedrijf, op een (bouw)locatie, op het land of boerenerf, bij het werk aan de weg, bruggen, op het water, etcetera. Sommige ongevallen zijn zo ernstig dat het slachtoffer overlijdt, blijvend letsel oploopt zoals amputatie of blindheid, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Voor deze ongevallen gelden specifieke verplichtingen.

Feiten en cijfers:

 • In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 500.000 bedrijven.
 • Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval, ruim 600 slachtoffers per dag dus.
 • Eenderde van deze slachtoffers kan door hun ongeval (tijdelijk) niet meer werken.
 • Tachtig tot negentig keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn bijna 2 doden per week.
 • Werkgevers zijn verplicht om ernstige arbeidsongevallen te melden aan de Inspectie SZW. Die doet vervolgens onderzoek om te bepalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of het ongeval veroorzaakt is door een of meerdere overtredingen van wettelijke bepalingen.
 • Alle door de Inspectie SZW onderzochte ongevallen uit de periode 1998-2015 zijn beschikbaar voor raadpleging in Storybuilder.
 • Werkgevers zijn verplicht om in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico's er in hun bedrijf zijn. Ook moeten zij in een plan van aanpak aangeven wanneer en welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk verminderen. De webapplicatie WebORCA kan hierin ondersteunen.

Risicovolle werkomstandigheden

Wat kunnen die risicovolle omstandigheden zijn waaronder veel werknemers werken? Dat zijn bijvoorbeeld situaties waarin zij kunnen uitglijden of vallen, aangereden worden, bekneld raken in een machine of zich snijden aan bewegende objecten.

Logo vlinderdasmodel van Storybuilder

 • In het software programma Storybuilder vindt u informatie over directe en achterliggende oorzaken van ernstige arbeidsongevallen. Storybuilder Factsheets: Voor alle type ongevallen zijn zogenaamde factsheets opgesteld, die aangeven hoeveel ongevallen er plaats vinden en hoe ernstig deze zijn. Maar ook informatie over directe en achterliggende oorzaken.

Beschikbare Storybuilder factsheets:

 • Ongevallen in specifieke sectoren
 • Ongevallen met apparatuur en werktuigen
 • Ongevallen van specifieke groepen
 • Ongevallen bij activiteiten en processen
 • Oorzaken per type ongeval

Uiteraard staan er in de Arbo-wet regels waaraan de werkgever zich moet houden om arbeidsrisico’s en ongevallen te voorkomen. Voorschriften over verplichte veiligheidsvoorzieningen voor apparatuur en beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar ook als de werkgever en werknemer zich 100 % aan de wet houden kunnen er ongelukken gebeuren.

Foto orca (logo Occupational Risk Calculator)

 • Dankzij ORCA kunnen de risico’s beter ingeschat worden en kunnen verdergaande preventieve maatregelen worden genomen.

Home / Onderwerpen / V / Veilig Werken / Feiten en cijfers over arbeidsongevallen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu