De zorgvraag van cliënten met een verstandelijke beperking in de langdurige zorg wordt steeds complexer. Dat vraagt om verbeterde standaarden in de zorg, met specifieke aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid of positie in de samenleving. Het RIVM doet daarom onderzoek naar antibioticaresistentie in de gehandicaptenzorg. 

Infectieziekten en antibioticaresistentie voorkomen

Het is belangrijk om infectieziekten bij cliënten met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk te voorkomen. Zij hebben vaker een kwetsbare gezondheid en zijn daardoor sneller vatbaar voor een infectie(ziekte). Maar door resistente bacteriën kan antibiotica niet of minder goed werken.

Doel onderzoek 

Het RIVM wil meer inzicht krijgen in infectiepreventie, het antibioticagebruik, en antibioticaresistentie in de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking. Dit kan helpen om infectieziekten en antibioticagebruik -en resistentie onder deze groep waar nodig te voorkomen. Dat is belangrijk, want antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. In ziekenhuizen en verpleeghuizen is er steeds meer aandacht voor. Maar er is nog weinig bekend over de omvang en de impact van antibioticaresistentie in de (langdurige zorg) voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook weten we nog niet zo veel over het voorkomen van infectieziekten en antibioticaresistentie in de gehandicaptenzorg. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) financiert dit onderzoek. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het de academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ uit het RadboudUMC.

Het project bestaat uit 3 deelprojecten

  1. Infectiepreventie: dit deelproject brengt in kaart hoe de infectiepreventie in de gehandicaptenzorg is georganiseerd. Ook vragen we zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg naar hun ervaringen met infectiepreventie en antibioticaresistentie.
  2. Antibioticagebruik: we brengen het antibioticagebruik in kaart en onderzoeken wanneer antibiotica bij cliënten met een verstandelijke beperking worden voorgeschreven. Hiermee willen we handvatten krijgen om antibioticabeleid te optimaliseren.
  3. Antibioticaresistentie: we gebruiken bestaande data uit surveillance systemen (zoals ISIS-AR) en innovatieve methoden (zoals rioolwateronderzoek) om in te schatten wat de omvang is van antibioticaresistentie in de Nederlandse gehandicaptenzorg.

Meer informatie of meedoen aan een deelproject?

Heeft u interesse in ons onderzoek, of wilt u als instelling of organisatie meedoen aan een deelproject? Neem dan contact op met Soemeja Hidad (Promovendus Antimicrobiële resistentie en infectiepreventie in de gehandicaptenzorg) via LCIonderzoek@rivm.nl.