Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem-Antibiotica Resistentie.

Een van de grootste bedreigingen in de gezondheidszorg is de toenemende resistentie van bacteriën voor de beschikbare antibiotica. Infecties door resistente bacteriën worden in verband gebracht met toegenomen morbiditeit (mate van ziek zijn), mortaliteit (sterfte) en kosten in vergelijking met infecties door bacteriën die wel gevoelig zijn.
                       
Een groot aantal van de Nederlandse medisch microbiologische laboratoria verstrekken gepseudonimiseerde gegevens over antibioticaresistentie aan het RIVM. Deze gegevens worden sinds 2008 verzameld in het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem voor Antibiotica Resistentie ( ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR).