Hoe verspreidt vogelgriep zich?

Het vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal, zoals mest.

Wat gebeurt er als er vogelgriep is op een pluimveebedrijf?

Per situatie wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen.  Meer informatie over veterinaire maatregelen bij vogelgriep staat op de website van de NVWA

Wie onderzoekt welk type vogelgriep gevonden is?

Het DWHC Dutch Wildlife Health Centre (Dutch Wildlife Health Centre)(Dutch Wildlife Health Centre) en de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research)(Wageningen University & Research) doen onderzoek bij pluimveebedrijven en bij dode wilde vogels. Het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)(Erasmus University Medical Center) onderzoekt vogelgriep bij levende wilde vogels. De uitslag van het onderzoek laat zien of de betrokken dieren een hoog of laag pathogene vogelgriep hebben.

Griepvaccinatie

In sommige gevallen kunnen mensen die de dieren verzorgen of ruimen gevaccineerd worden met een gewone griepprik. Dit is dezelfde griepprik die elk jaar aangeboden wordt. Deze vaccinatie verkleint alleen de kans dat mensen gelijktijdig een infectie met vogelgriep én een gewone wintergriep doormaken. Als beide infecties tegelijkertijd voorkomen bij één persoon, kan een nieuw virustype ontstaan. Dit willen we voorkomen. Of er een vaccinatie wordt gegeven, hangt af van de omstandigheden. Dit wordt in elke situatie opnieuw bepaald. Er bestaat geen specifieke vaccinatie voor vogelgriep.

Wat is de taak van het RIVM bij vogelgriep?

Het RIVM is verantwoordelijk voor:

  • de surveillance van vogelgriep bij mensen. Dit bestaat uit het bijhouden van ziektegevallen en het toezicht houden op de ontwikkelingen.
  • het beoordelen van de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid
  • het maken van richtlijnen voor onder andere de samenwerking tussen de betrokken organisaties.

Het Nationaal Influenza Centrum (RIVM en Erasmus MC(Erasmus University Medical Center)) voert onderzoeken voor de surveillance uit.