We gebruiken tegenwoordig veel verschillende soorten beeldschermen, zoals televisies, tablets, computers en smartphones. Veel van deze schermen gebruiken led-licht. Dit bestaat voor een relatief groot deel uit ‘blauw licht’. Dit deel van het lichtspectrum kan ons dag-nachtritme beïnvloeden. Daardoor heeft het mogelijk gevolgen voor de slaap en gezondheid wanneer schermgebruik in de avond plaatsvindt. Het RIVM  doet daarom onderzoek naar het gebruik van lichtgevende schermen in relatie tot verstoring van het dag-nachtritme van het lichaam.

Wat doet het RIVM?

Het RIVM doet zelf onderzoek en monitort ander onderzoek. Daarmee wil RIVM de kennis over het gebruik van lichtgevende schermen in de avond en de gevolgen hiervan op slaap en gezondheid te vergroten. Hiervoor gebruiken we o.a. gegevens uit bestaande studies (o.a. AMIGO en EPIC studies i.s.m IRAS en in de Lifelines studie).  Ook onderzocht het RIVM samen met het Nederlands Herseninstituut en het AMC schermgebruik door jongeren.

Effecten schermgebruik op slaap bij jongeren

Nieuwsvideo over een onderzoek van het RIVM, in samenwerking met het Nederlands Herseninstituut en Lifelines, waaruit blijkt dat langdurig beeldschermgebruik een nadelig effect heeft op het slapen van jongeren. Minder schermgebruik en het gebruik van een speciale bril zorgden voor een verbetering van de slaap. Met onderzoekers Linda van Kerkhof van het RIVM en Wisse van der Heijden van het Nederlands Herseninstituut.