In een circulaire economie praten we niet meer over afval, maar over materiaalstromen. Het RIVM draagt bij aan het veilig hergebruiken van deze materialen. We helpen bij het afwegen van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Veilig, gezond en duurzaam hergebruik is belangrijk omdat:

  • Risicovolle stoffen, medicijnresten en ziekteverwekkers een veilige grondstofkringloop kunnen belemmeren.
  • Duurzaamheidswinst niet altijd vanzelfsprekend is. Soms is er veel energie nodig om grondstoffen opnieuw te gebruiken, waardoor hergebruik niet duurzaam is.

Het RIVM verbindt risicoanalyses met duurzaamheidsinschattingen, om een recyclingproces te kunnen beoordelen. Ook leiden we normen en grenswaarden af voor hergebruik.

Van laagwaardige naar hoogwaardige recycling

Materialen verliezen vaak een deel van hun waarde wanneer zij worden gerecycled. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer verschillende soorten plastic worden vermengd, waardoor gebruiksmogelijkheden worden beperkt. Om de waarde tijdens het recycleproces te kunnen behouden, is het nodig dat recycling slimmer wordt georganiseerd. Bij hoogwaardige recycling blijven producten vaak dichter bij de mens. Daarom is veiligheid extra belangrijk. Het RIVM beoordeelt de risico’s van het steeds hoogwaardiger recyclen van afvalstromen.

Veilige recycling stoffen

Afval met zorgwekkende stoffen moet hergebruikt worden zonder dat dit een risico oplevert voor mens en milieu.

Plastic

Plastic flesendoppen

We moeten op een andere manier omgaan met dit waardevolle materiaal, waardoor we het milieu minder belasten.