Schadelijke stoffen in hergebruikte materialen zijn een aandachtspunt binnen de circulaire economie. Afval met zorgwekkende stoffen moet hergebruikt worden zonder dat het risico’s oplevert voor mens en milieu. Ook kunnen bepaalde stoffen uit de kringloop geweerd worden. Het RIVM adviseert alle overheidslagen over recycling en schadelijke stoffen. Ook werken we hieraan met bedrijven en collega-kennisinstellingen.

Stoffen

De beoordeling van stoffen en producten en de beoordeling van duurzaamheid zijn nu nog vaak aparte werelden. Het RIVM brengt deze expertisegebieden bijeen. Dit deden we onder anderen voor het Landelijk Afvalplan van het ministerie van Infrastructuur en waterstaat. We stelden daarbij een handreiking op voor het veilig recyclen afval met Zeer Zorgwekkende Stoffen. Deze handreiking wordt onder anderen gebruikt door decentrale overheden, die een belangrijke taak hebben in vergunningverlening en de monitoring van stoffen in het milieu. 

 

Het RIVM ondersteunt de inspanningen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de innovatie van stoffen die veilig circulair gebruikt kunnen worden (Safe Chemicals Innovation Agenda). Nederland neemt hierin het voortouw binnen Europa.

 

Europese wetgeving

Veel wet- en regelgeving op het gebied van stoffen is Europees geregeld. Daarom werkt het RIVM op Europees niveau aan een schonere circulaire economie. Binnen het CleaR project werken we met het consultancybedrijf Ramboll Environment & Health aan een raamwerk voor de aanpak van zorgwekkende stoffen in afval en hergebruikt materiaal. Het raamwerk helpt bij het bepalen van de positieve en negatieve effecten van deze stoffen. We streven ernaar dat het raamwerk wordt opgenomen in de Europese REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) wetgeving.