De industriële biotechnologie maakt grondstoffen en materialen met behulp van micro-organismen, bijvoorbeeld bacteriën, gisten of algen. Een voorbeeld hiervan is de productie van plastic of chemische stoffen uit biomassa. Het is de verwachting dat de industriële biotechnologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de transitie naar een circulaire economie. 

Bijdrage aan circulaire economie

 

De industriële biotechnologie maakt grondstoffen en materialen met behulp van micro-organismen, bijvoorbeeld bacteriën, gisten of algen. Een voorbeeld hiervan is de productie van plastic of chemische stoffen uit biomassa. Het is de verwachting dat de industriële biotechnologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de transitie naar een circulaire economie. 

Zo kan het gebruik hernieuwbare bronnen toenemen en kunnen nieuw ontworpen materialen verbeterde eigenschappen hebben. Denk bijvoorbeeld aan materialen die goed afbreekbaar zijn. Dit vraagt niet alleen om technologische innovaties. Het is ook belangrijk om begrip te hebben van de keten en kennis over veiligheid, duurzaamheid en circulair ontwerpen. 

Resultaat van het onderzoek

In dit praktijkonderzoek wordt gewerkt aan een brochure over het integreren van veiligheid, duurzaamheid en circulariteit in processen of producten in de industriële biotechnologie. 

In deze brochure zijn veiligheids-, duurzaamheids- en circulariteitsindicatoren geïnventariseerd per processtap in de industriële biotechnologie en per ontwerpfase.  Ook de tools die hierbij horen en  een kort overzicht van wet- en regelgeving is opgenomen. De brochure  is bedoeld voor ontwerpers bij start-ups of scale-ups in de industriële biotechnologie.

De brochure is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews met experts, en is getoetst door het bedrijven in de sector. 

Relevante stappen routekaart 

Alle zeven stappen in de routekaart kunnen bijdragen aan het veilig, duurzaam en circulair ontwerpen in de industriële biotechnologie. Dit praktijkonderzoek sluit vooral aan bij stap 4 t/m 6.