De industriële biotechnologie maakt chemische stoffen en materialen met behulp van micro-organismen, bijvoorbeeld bacteriën, gisten of algen. Een voorbeeld hiervan is de productie van plastic of chemische stoffen uit biomassa of andere hernieuwbare bronnen.

 

De industriële biotechnologie maakt grondstoffen en materialen met behulp van micro-organismen, bijvoorbeeld bacteriën, gisten of algen. Een voorbeeld hiervan is de productie van plastic of chemische stoffen uit biomassa. Het is de verwachting dat de industriële biotechnologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de transitie naar een circulaire economie. 

Figuur: stappen in een industrieel biotechnologieproces

Bijdrage aan circulaire economie

Het is de verwachting dat de industriële biotechnologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de transitie naar een circulaire economie. Industriële biotechnologie kan ertoe leiden dat het gebruik van hernieuwbare bronnen toeneemt. Nieuw ontworpen materialen kunnen bovendien verbeterde eigenschappen hebben. Denk bijvoorbeeld aan materialen die goed afbreekbaar zijn. Hiervoor zijn technologische innovaties zoals in de industriële biotechnologie nodig. Ook is het belangrijk om de productieketen te begrijpen en kennis te hebben over veiligheid, duurzaamheid en circulair ontwerpen. 

Resultaat van het onderzoek

In dit praktijkonderzoek is een informatieblad gemaakt voor ontwerpers bij start-ups of scale-ups in de industriële biotechnologie over het integreren van veiligheid, duurzaamheid en circulariteit in hun processen of producten. 

In dit informatieblad zijn veiligheids-, duurzaamheids- en circulariteitsindicatoren geïnventariseerd per processtap (zie de figuur) in de industriële biotechnologie en per ontwerpfase.  Ook de tools die hierbij horen en  een kort overzicht van wet- en regelgeving zijn opgenomen.

Het informatieblad is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews met experts, en is getoetst door enkele bedrijven in de sector. 

Relevante stappen routekaart 

Alle zeven stappen in de routekaart kunnen bijdragen aan het veilig, duurzaam en circulair ontwerpen in de industriële biotechnologie. Dit praktijkonderzoek sluit vooral aan bij stap 4 t/m 6.