De Nederlandse gezondheidszorg draagt voor 7% bij aan de totale CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-uitstoot van Nederland. En kan dus een grote rol spelen in de verduurzaming hiervan. Er vinden al veel vernieuwingen voor medische hulpmiddelen plaats. Maar hierbij ligt de focus vaak op patiëntveiligheid, gebruiksgemak en kostenbesparingen. Om ook de milieubelasting terug te dringen moet in deze vernieuwingsprocessen meer ruimte komen voor duurzaamheid.

De ontwerper van medische hulpmiddelen heeft een belangrijke  rol in dit proces van verduurzaming, maar doet het zeker niet alleen. Het is een verantwoordelijkheid van alle stakeholders. Maar het is een complex proces waarbij de verschillende ketenpartners obstakels ervaren.

Resultaat van het onderzoek 

In dit praktijkonderzoek is een praatplaat gemaakt voor het veilig, duurzaam, en circulair ontwerpen van medische hulpmiddelen. Ontwerpers en stakeholders kunnen aan de hand hiervan samen in gesprek gaan om veilige, duurzame, circulaire en gebruiksvriendelijke plastic medische hulpmiddelen te ontwerpen. 

De praatplaat is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en een survey. De praatplaat geeft inzicht de obstakels die ontwerpers van plastic medische hulpmiddelen tegen kunnen komen. 

Relevante stappen routekaart 

Alle zeven stappen in de routekaart kunnen bijdragen aan het veilig, duurzaam en circulair ontwerpen van plastic medische hulpmiddelen. Dit praktijkonderzoek sluit vooral aan bij stap 1 tot en met 3.